https://yliteippaus.fi/

Äänestys yhtiökokouksessa

S

Skriko1

Vieras
Onko kenelläkään varmaa tietoa tästä 1/5 äänestyssäännöstä. Sen ymmärrän, että jos omistan yli 20% yhtiön osakkeista, en saa kuitenkaan äänestää yli 20%:lla. Koskeeko tämä ainoastaan omilla osakkeilla äänestämistä vai eikö saa äänestää yli 20%:sti jos on valtakirjoja yhtiön muilta osakkailta.
 
Tuohon asiaan pystyy sanomaan varmoja näkemyksiä vasta sen jälkeen kun on lukenut yhtiö järjestyksen; siinä voi olla yksilöllisiä piirteitä, kuvaamasi perusteella ainakin äänivaltaleikkuri on käytössä.
 
MJ sanoi:
Tuohon asiaan pystyy sanomaan varmoja näkemyksiä vasta sen jälkeen kun on lukenut yhtiö järjestyksen; siinä voi olla yksilöllisiä piirteitä, kuvaamasi perusteella ainakin äänivaltaleikkuri on käytössä.

Yhtiöjärjestys sanoo:
Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kuin osakettakin ja poissaolevalla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta. Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla 1/5 kokoukseen osaaottavien yhteenlasketusta äänimäärästä.
Itse en tästä löydä vastausta kysymykseeni.
 
Ajankohtainen aihe.

Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla 1/5 kokoukseen osaaottavien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Mielestäni tuo tarkoittaa yksiselitteisesti, ettei kukaan voi käyttää yli 20 %:n äänivaltaa yhtiökokouksessa, ei omistuksen enempää kuin valtakirjankaan kautta. Tosiasiassahan valtakirjalla valtuutetaan kokouksessa läsnäoleva harkitsemaan, miten äänestää. Mutta kyse on siis kokoukseen osallistuvien yhteenlasketusta äänimäärästä, joka luonnollisesti käsittää sekä omat että valtakirjaäänet.
 
Quality sanoi:
Mielestäni tuo tarkoittaa yksiselitteisesti, ettei kukaan voi käyttää yli 20 %:n äänivaltaa yhtiökokouksessa, ei omistuksen enempää kuin valtakirjankaan kautta. Tosiasiassahan valtakirjalla valtuutetaan kokouksessa läsnäoleva harkitsemaan, miten äänestää.

Mielestäni ne valtakirjalla annetut äänet eivät ole sinun omiasi vaan osakkaiden jotka ovat valtuuttaneet sinut äänestämään puolestaan, eli silloin voisi äänestää niillä omilla 20%:lla+valtakirjat päälle.
 
Quality sanoi:
Ajankohtainen aihe.

Mielestäni tuo tarkoittaa yksiselitteisesti, ettei kukaan voi käyttää yli 20 %:n äänivaltaa yhtiökokouksessa, ei omistuksen enempää kuin valtakirjankaan kautta. Tosiasiassahan valtakirjalla valtuutetaan kokouksessa läsnäoleva harkitsemaan, miten äänestää. Mutta kyse on siis kokoukseen osallistuvien yhteenlasketusta äänimäärästä, joka luonnollisesti käsittää sekä omat että valtakirjaäänet.

Eli jos yhtiössä on 1000 osaketta ja paikalla kaikki osakkaat ja poissaolijoilla valtakirja annettuna läsnäolijoille, niin jos esim. minulla on 100 osaketta ja valtakirjalla 200 osaketta, niin saan kuitenkin käyttää vain 200 äänestämiseen enkä 300.
 
Skriko1 sanoi:
Eli jos yhtiössä on 1000 osaketta ja paikalla kaikki osakkaat ja poissaolijoilla valtakirja annettuna läsnäolijoille, niin jos esim. minulla on 100 osaketta ja valtakirjalla 200 osaketta, niin saan kuitenkin käyttää vain 200 äänestämiseen enkä 300.

Mielestäni juuri noin se menee.
 
Karvis sanoi:
Mielestäni ne valtakirjalla annetut äänet eivät ole sinun omiasi vaan osakkaiden jotka ovat valtuuttaneet sinut äänestämään puolestaan, eli silloin voisi äänestää niillä omilla 20%:lla+valtakirjat päälle.

Kirjoitukseni jälkeen Karvis ehti jo esittämään eriävän mielipiteen Qualityn mielipiteeseen. Mutta kumpi teistä sitten on oikeassa. Noiden kahden mielipiteen välissä itsekin pähkäilen.
 
Karvis sanoi:
Mielestäni ne valtakirjalla annetut äänet eivät ole sinun omiasi vaan osakkaiden jotka ovat valtuuttaneet sinut äänestämään puolestaan, eli silloin voisi äänestää niillä omilla 20%:lla+valtakirjat päälle.

Mutta valtuutettuhan siinä tekee ratkaisun, eli hänellähän ne äänet silloin ovat? En ole mistään asiaa tarkistanut, joten voin olla väärässäkin. Pitääkin vähän penkaista ;).
 
Quality sanoi:
Mutta valtuutettuhan siinä tekee ratkaisun, eli hänellähän ne äänet silloin ovat? En ole mistään asiaa tarkistanut, joten voin olla väärässäkin. Pitääkin vähän penkaista ;).

Yhtiöjärjestys puuttuu ainoastaan osakkeiden määrään joilla äänestetään ei omistussuhteisiin. Tuon perusteella Quality olisi oikeassa, mutta mistäs tähän saisi 100% varmuuden.
 
Quality sanoi:
Mutta valtuutettuhan siinä tekee ratkaisun, eli hänellähän ne äänet silloin ovat? En ole mistään asiaa tarkistanut, joten voin olla väärässäkin. Pitääkin vähän penkaista ;).

Mutta valtuutettu voidaan myös ohjeistaa äänestämään toisella tavalla kuin hän itse käyttää omia ääniään, itse en ole koskaan saanut avointa valtakirjaa vaan aina osakkeen omistaja on kertonut kuinka hän haluaa ääntään käytettävän äänestystilanteessa. Toki yleensä valtakirja annetaan henkilölle joka on samaa mieltä asioista...
 
Quality sanoi:
Tuo lienee täsmälleen sama muotoilu, joka on kirjattu Skrikon mainitseman taloyhtiön yhtiöjärjestykseen.

Eli siis osakkeenomistaja ei sää äänestää yli 20%:lla, oli sitten kyseessä omilla osakkeilla tai valtakirjalla äänestettävillä osakkeilla. Joten Qualityn tulkinta oli oikea.
 
Jos tuo skrikon mainitsema lauseke on yhtiöjärjestyksessä mainittu niin myös valtakirjat leikkaantuvat, jos lauseketta ei ole niin leikkuri ei pure valtakirjoihin: http://www.isannointiliitto.fi/usercontrols/naytaliite.aspx?id=29754

Lakimuutos tarkoittaa sitä, että valtuutetun edustamia ääniä ei enää lasketa yhteen eli valtuutettu voi käyttää kaikkia valtakirjalla edustamiaan ääniä edellyttäen, ettei yhden valtuuttajan tai valtuutetun oma äänimäärä yksinään ylitä 1/5. Osakas ei kuitenkaan voi kiertää äänileikkurisäännöstä siten, että hän jakaa osan osakkeistaan asiamiehelleen ja äänestää itse lopuilla osakkeillaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi osakas A omistaa useita osakeryhmiä, hän voi joko käyttää kaikkien osakeryhmien tuottaman äänioikeuden itse tai vaihtoehtoisesti käyttää asiamiestä, jolloin asiamies äänestää osakeryhmien tuottamalla äänioikeudella. Asiamies saa toisaalta kerätä useilta eri osakkailta valtakirjoja. Voimassa olevan lain mukaan asiamiehen valtakirjalla edustetut äänet eivät enää siis leikkaannu.
Valtuutetun käyttämistä yhtiökokouksessa haluttiin helpottaa siten, että useampaa osakasta edustava valtuutettu voi käyttää täysimääräisesti edustamaansa äänioikeutta, vaikka edustettujen osakkaiden yhteenlaskettu äänimäärä ylittäisi 20 prosenttia annetuista äänistä. Oikeus käyttää valtuutettua asiamiehenä on keskeinen oikeus, eikä sitä voida lähteä rajoittamaan äänestysrajoituksin. Jos valtuutetun edustamat äänet laskettaisiin yhteen, valtuutetun käyttämistä yhtiökokouksessa rajoitettaisiin huomattavasti.
Äänestysrajoituksen määrä lasketaan ääniluettelon kokonaismäärästä. Jos osakkaita tulee kokoukseen lisää tai heitä poistuu välillä paikalta, on rajoitus laskettava aina uudelleen.

2. Yhtiöjärjestyksellä poikkeaminen
Lain mukaisesta äänileikkurista voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä myös toisin. Vaihtoehtoina on äänileikkurin poistaminen kokonaan tai sen tiukentaminen tai lieventäminen. Yhtiöjärjestysmääräyksellä voidaan siis määrätä, että äänestysrajoitus on enemmän tai vähemmän kuin viidesosa kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä äänioikeusrajoituksesta mitään, on äänileikkuri voimassa asunto-osakeyhtiölain mukaisesti.
Monen taloyhtiön yhtiöjärjestys sisältää edelleen vanhan asunto-osakeyhtiölain mukaisen äänileikkurisäännön, jonka mukaan kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin viidesosalla yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Vanhan asunto-osakeyhtiölain mukaista äänileikkuria noudatetaan edelleen niissä taloyhtiöissä, joiden yhtiöjärjestyksessä on tämä pykälä. Vanhan asunto-osakeyhtiölain mukainen määräys saattaa olla esimerkiksi seuraavanlainen: ”Kukaan älköön äänestäkö enemmällä kuin 1/5 osalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä”.
Kun taloyhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan, kannattaa selkiyttää myös äänileikkurimääräystä, sillä vanhan lain mukaisen säännöksen soveltaminen valtuutukseen voi aiheuttaa tulkintaongelmia. Säännös kannattaa joko muuttaa kokonaan voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain mukaiseksi tai muokata sitä muulla tavoin.
 
Karvis sanoi:
Jos tuo skrikon mainitsema lauseke on yhtiöjärjestyksessä mainittu niin myös valtakirjat leikkaantuvat, jos lauseketta ei ole niin leikkuri ei pure valtakirjoihin: http://www.isannointiliitto.fi/usercontrols/naytaliite.aspx?id=29754

Eli kuinka se sitten loppujen lopuksi on? Voiko tässä yhtiössä, jossa oli tuo 1/5 sääntö äänestää yli 20%, jos samalla hemmolla on omiensa esim. 12% lisäksi toisten 24% valtakirjalla eli yhteensä 36.
 
Skriko1 sanoi:
Eli kuinka se sitten loppujen lopuksi on? Voiko tässä yhtiössä, jossa oli tuo 1/5 sääntö äänestää yli 20%, jos samalla hemmolla on omiensa esim. 12% lisäksi toisten 24% valtakirjalla eli yhteensä 36.

Jos tuo leikkurilauseke on yhtiöjärjestyksessä, niin ei voi äänestää yli 20%. Mutta voit kerätä 24% valtakirjoja ja käyttää niistä 20%+valtuuttaa jonkun muun, vaikkapa puolisosi, käyttämään nuo omasi 12%
 
Karvis sanoi:
Jos tuo leikkurilauseke on yhtiöjärjestyksessä, niin ei voi äänestää yli 20%. Mutta voit kerätä 24% valtakirjoja ja käyttää niistä 20%+valtuuttaa jonkun muun, vaikkapa puolisosi, käyttämään nuo omasi 12%

Ok. Kiitos Karvis ja Quality vaivannäöstä.